Van hozzáférése? | lépjen be
Váltás az akadálymentes honlapra2022. július 07. | Ma Apollónia napja van.

Keresés

Találatok a következő kifejezésre: csoportok

Cikkek

01
10
2018

 

Intézményvezető:

Ácsné Fehér Klára

 


Intézményvezető-helyettes:

Mongyi Marianna, Marianna néniKatica kiscsoport


 

Óvodapedagógusok:

Jegyes Molnár Katalin, Kata néni

Birgés Laura, Laura néni

 

Dajka néni:

Kammererné Gál Judit, Judit néni

 


Csiga-biga középső-nagycsoport


 

Óvodapedagógusok:

Horváthné Czmorek Hedvig, Hédi néni

Kispéterné Sándor Ágnes, Ági néni

 

Dajka néni:

Sziláczki Tünde, Tündi néniTücsök nagycsoport


 

Óvodapedagógusok:

Békési Szilvia, Szilvi néni

Szabó-Kocsisné Ökrös Ildikó, Ildikó néni telephelyvezető


 

Dajka néni:

Tandariné Dudás Magdolna, Magdi néni

 


Karbantartó:

Szalai Márton, Márton bácsi

20
02
2018

A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák hat óvodából álló intézményegység, székhelye a Kertvárosi Óvoda, Kiskunhalas Város új óvodája. Három óvoda a városközpontban helyezkedik el (Ady Endre Utcai Óvoda, Vasút Utcai Óvoda, Szilády Áron Utcai Óvoda), egy óvoda, az Átlós Úti Óvoda a város déli részén található, etnikai kisebbség által sűrűn lakott területen, amely könnyen megközelíthető a szülők számára. A hatodik óvodánk a Vackor Óvoda, amely Pirtón működik.

Az óvodák elhelyezkedése hozzásegíti a családokat, hogy gyermekeiket rendszeresen tudják óvodába járatni. A város nyugati részéről, a kertvárosból valamint a külterületről (Alsóöregszőlők, Felsőöregszőlők, Baki kastély, kopolyai útról, stb.) sok kisgyermek jár óvodáinkba.

  • Az óvodai intézmény személyi ellátottsága számszerűség és képzettség tekintetében megfelel a törvényi előírásoknak, biztosított a pedagógiai célok megvalósítása. A törvényi előírásokat betartva minden óvodai csoporthoz 2 fő felsőfokú végzettségű óvodapedagógus, és 1 szakképzett dajka tartozik, valamint óvodaegységünknél pedagógiai asszisztenseket alkalmazunk. Nevelőtestületünk jól szervezett, összeszokott, igényes nevelőközösség. A szakmai munkavégzés színvonalát nagymértékben befolyásolja a testület szilárd normarendszere, amely hosszú évek alatt csiszolódott össze. A kollégák rendelkeznek a megfelelő szakmai ismeretekkel és magas szintű pedagógus hivatástudattal. Munkájukat nagyfokú lelkesedéssel végzik. Törekednek a munkafegyelem betartására, tartósan távol csak indokolt esetben vannak. A kollégák többletfeladatok elvégzésére motiválhatók, munkai dejükön túl is vállalnak feladatokat a gyermekekért. 

Két fejlesztő pedagógus segíti a hat óvodában a nagycsoportosok fejlesztését, felkészítését az iskolai életre. Ez nagy segítség az óvodapedagógusok és a szülők számára is. Lehetőség van a személyes kapcsolatfelvételre, a fejlesztő pedagógusok által szakmai segítségadásra a szülők részére a gyermekük fejlesztése érdekében. Az intézmény működését segíti még 4 fő szakképzett fűtő- karbantartó, kiknek a munkája szintén nagyon fontos az óvodáink működéséhez. Óvodai egységünknél 1 óvodatitkár végzi mind a hat óvoda nyilvántartását a gyermekekről és a dolgozókról is.

Az intézményben 4 aktívan működő munkaközösség van, melyek a következők:


  1. Óvodai dokumentumokat felülvizsgáló és előkészítő munkaközösség
  2. Mérés, értékelés és belső ellenőrzés munkaközösség
  3. Módszertani munkaközösség
  4. Zöld óvoda szakmai munkaközösség


Ezekben a munkaközösségekben, szakmai műhelyekben azon dolgoznak a pedagógusok, hogy a gyermekek egyéni fejlesztése még tudatosabb, tudományosabb legyen a legújabb irányzatok adta lehetőségekkel együtt. Az itt folyó munka az óvodapedagógusok nevelő munkájára, mindennapjaikra kihatással van, egymástól sok jó ötletet, tapasztalatot visznek át egymás csoportjaiba.

Intézményünkben a pedagógiai munka a szülők, gyermekek, mint igénybe vevők szerint történik. A megrendelői háttér, a szülői igényeknek való megfelelés alapján felül kellett vizsgálni elképzeléseinket és ezeket át kellett alakítani az elvárásokhoz. A szülők igényeit, a fenntartó elvárásait, az általános iskolák kéréseit figyelembe véve rugalmasan alakítottuk ki, fogalmaztuk meg óvodai nevelésünk célját, feladatát. 

Nevelési alapelvünk, hogy a gyermeki személyiséget, elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze. A komplex hatások érdekében változatos, egymásra épülő tevékenységeket biztosítunk, amely a gyermek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára, személyére, érzelmére és megismerési vágyára támaszkodik.

Óvodáink egész napos nevelést biztosító napközi-otthonos intézmények. Jelenleg a csoportok alakítását a mindenkori gyermekek korához, létszámához igazítjuk. 

Fő koncepciónk, az egészséges életmódra és a környezet megismerésére nevelés. E két területet azért választottuk, mert helyi adottságainkból fakadóan itt tudunk a legeredményesebb munkát végezni a szülők bevonásával együtt.

Valljuk: ha testileg, lelkileg, szellemileg egészséges gyermekeket akarunk nevelni, akkor elengedhetetlen feltétele környezetünk megismerése, megszerettetése, és megóvása. Abban az esetben, ha ilyen szemléletben neveljük a gyermekeket, bízunk benne, hogy számukra igazi érték lesz az egészség, és belső igénnyé válik a természet harmóniájának védelme. Ezért az egészséges életmódra nevelés és a környezet megismerésének programja ötvöződik az óvodai nevelésünkben.

18
02
2018

Tisztelt Látogatónk! 

Szeretettel köszöntök minden kedves látogatót a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák honlapján!

Örülünk, hogy ránk találtál! Lépj be hozzánk és fedezd fel csodálatos óvodáinkat!

Barangoljunk közösen a vidám, sokszínű gyermekcsoportok között. Ha velem tartasz, ígérem egy izgalmas, érdekes világot fogsz megismerni. Betekinthetsz a mindennapi óvodai életünkbe, egy számunkra csodálatos gyermekvilágba.

Jó helyen jársz, itt minden rólunk szól. Tájékoztatunk minden fontos eseményről, ami óvodáinkban történik.  Bemutatjuk számodra óvodáinkat, az óvodai életünk eseményeit, ünnepeinket, rendezvényeinket, és nevelésünk alap dokumentumát a Napsugár Pedagógiai Programot. Fontos számunkra, hogy mindenről időben tudjál és közösen, együtt, nagy szeretetben neveljük a hozzánk járó gyermekeket. 

Büszkék vagyunk az óvodáinkra, amelyekben dolgozunk, sokat tettünk, teszünk azért, hogy minden szeglete és a nap minden perce olyan legyen, amelyben "jó gyereknek lenni". Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, a kulturált környezetre, gyermekeinkre. Szívünk-lelkünk benne, mert ezt csak így lehet jól csinálni! Intézményként sokat teszünk azért is, hogy Önök, leendő óvodásaink szülei, napközben nyugodtan végezhessék munkájukat, amíg gyermekeiket biztos kezekben – a miénkben - tudhatják. Igyekszünk megismerni az elvárásaikat, és megtenni mindent ezek közül azokért, melyek valóban a gyermekek érdekeit szolgálják. Előfordul persze az is, hogy egyes szülői elvárásoknak nem tudunk, vagy nem akarunk megfelelni, például azért, mert ellenkezik nevelési elveinkkel. Ezért is javasoljuk minden szülőnek, hogy érdemes elolvasni, amit magunkról itt a honlapon meg tudunk mutatni, érdemes megismerni az értékrendünket, melyet a nevelési programban megfogalmaztunk, élni a nyílt napokon ajánlott látogatás lehetőségével, melyeken a gyakorlatban is meggyőződhetnek arról, mit, hogyan csinálunk. Remélem, hogy a honlap segítségével több információt és átfogóbb képet kaphatnak intézményünk életéről.

Óvodáink dolgozóinak fontos a szakmai elhivatottság, a magas színvonalú pedagógiai munka megvalósítása. Igyekszünk a legkorszerűbb játék eszközökkel felszerelni óvodáinkat, hiszen a játék a legfontosabb pedagógiai eszközünk! Ezen belül, ezen keresztül igyekszünk gyermekeink ismereteit bővíteni, az iskolára felkészíteni őket. Fontos, hogy a szabad játék keretein belül sok tapasztalatot, és helyes közösségi magatartást sajátítsanak el. 

Köszönjük azt a sok segítséget, amit a várostól, a szülőktől, támogatóktól kapunk. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy óvodáinkban továbbra is magas színvonalon, családias, derűs környezetben neveljük a hozzánk járó kisgyermekeket.

 

Kellemes utat a barangoláshoz!


Tisztelettel: Ácsné Fehér Klára 

                  Intézményvezető

04
01
2018

"A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez, hogy hisznek benne. 
Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az."
/ Tari Annamária / 


Óvodánk Kiskunhalas belvárosi részén helyezkedik el. Több mint 25 éves múltra tekintünk vissza, 1994-től működünk óvodaként. 
Csoportjaink létszáma 14-23 között mozog, heterogén (vegyes életkorú) csoportok a jellemzőek. Miután a családokkal együtt képzeljük el a gyermekek nevelését, ezért fokozottan igyekszünk a családokkal való jó kapcsolatot megteremteni és fenntartani.
Óvodánk egyéni arculatát az itt dolgozók egységes szemlélete, valamint az itt tevékenykedő emberek azonos szándéka adja. Közös és mindent e szándék alá rendelő elveink a következők:
- a gyermeki jogok és a gyermeki személyiség tiszteletben tartása;
- a gyermekekkel való fejlesztő, tudatosan tervezett törődés;
- az eltérő fejlődési ütem figyelembe vétele, az egyéni fejlődés biztosítása;
- elfogadás, tisztelet, megbecsülés;
- a törekvés, hogy minden gyermeki tevékenység az egyéni örömön túl a közös élményt erősítse, szolgálja.
A gyermekek nyelvén jól értő szakemberekként abban biztosak vagyunk, hogy rövidebb vagy kicsit hosszabb idő alatt, de előbb-utóbb minden gyermekeket el tudunk varázsolni. Halljuk, látjuk, hogy a gyermekeink szeretnek az óvodában lenni, együtt játszani velünk és kis társaikkal. Olyan szabályokat állítunk fel, melyek segítik a gyermekeknek a világban való eligazodást, a biztonságos együttlétet. 
Varázserőnk azonban nem hathat minden felnőttre, (tudják, az emberek különbözőek, más-más értékeket tartanak fontosnak), ezért Önöknek, kedves Szülők, azt szeretnénk javasolni, hogy csak akkor válasszák gyermekeik számára óvodánkat, ha egyetértenek elveinkkel, módszereinkkel. 
Büszkék vagyunk eredményeinkre is, melyeket elértünk, óvodásainkra, akiknek fejlődése, ragaszkodása nap, mint nap örömforrás számunkra. Büszkék vagyunk a minket már ismerő szülők kedves, megelégedett mondataira, és ajánlásaikra, melyet rólunk Önöknek mondanak. Tisztában vagyunk azzal, mekkora felelősség az Önök gyermekeit óvni, fejleszteni, vele a világ óvodából látható részét megismertetni, vagy éppen megfelelni annak a gyermekbarát képnek, amit rólunk hallottak, hogy "jó óvoda vagyunk". Megfelelni annak, hogy mindig a gyermekek érdekeit tartjuk szem előtt; hogy környezetüket úgy alakítjuk, hogy abban sok élményt, tapasztalatot szerezzenek; hogy együtt tudunk Önökkel működni azért, hogy gyermekeik megállják majd helyüket az iskola elvárásaival szemben.

27
11
2017

„ A korai nevelés a legfontosabb.

    Amit az ember gyermekként lát,

   az segíti egész életében,

  hogy jó felé orientálódjék.”

              ( Brunszvik Teréz)Óvodánk a városközpontjában helyezkedik el és napközi otthonos nevelést lát el. A nevelő-oktató munkát 4 óvodapedagógus, 3 szakképzett dajka és 1 pedagógiai asszisztens látja el. Munkánkat segíti még heti rendszerességgel fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógypedagógus.

Intézményünk önkormányzati óvodaként 2 vegyes életkorú gyermekcsoporttal működik. Gyermekeink többsége hátrányos helyzetű, a város nyugati részéről és ahhoz kapcsolódóan a környező tanyavilágból járnak óvodánkba.

Pedagógiai programunk tükrében a környezet megismerése, megóvása és az egészséges életmódra nevelés a fő feladat.  Célkitűzéseink egy gyermekközpontú, minden területen az óvodás korosztály érdekeit és felzárkózását szolgáló intézmény működtetése és a gyermeki személyiség olyan szintű kibontakoztatása, amire építeni lehet a későbbi életszakaszban is.

Óvodánkra a nyitottság jellemző, a szülők betekintést nyerhetnek a csoportokban folyó nevelőmunkába. Legalapvetőbb módszereink a napi szintű kapcsolattartás, nyílt nap, fogadó óra, szülői értekezlet, ünnepélyek, rendezvények, kirándulások.

Elnyert címeink: „ZÖLD ÓVODA”   

                            „MADÁRBARÁT ÓVODA”

Hol vagyok? Aktualitások

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák

6400 Kiskunhalas, Ady Endre utca 4
06-77/421-812
adyovoda @ freemail.hu